نویسنده = مهدی فاموری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نسخ خطی لطایف نفیسیه و نقد و تحلیل سبک شناسی آن ها

دوره 5، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 27-52

محمد رنجبر خرم مکانی؛ مهدی فاموری؛ جلیل نظری


2. بررسی سبک‌شناسی لایه‌ای دیوان حسن آتشی و معرفی نسخ خطی آن

دوره 4، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-36

هاجر علیپور؛ مهدی فاموری؛ محمدهادی خالق زاده