نویسنده = جلیل نظری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نسخ خطی لطایف نفیسیه و نقد و تحلیل سبک شناسی آن ها

دوره 5، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 27-52

محمد رنجبر خرم مکانی؛ مهدی فاموری؛ جلیل نظری