نویسنده = نرگس افروز
تعداد مقالات: 2
1. معرفی و بررسی دیوان ملاحسن حافی هروی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1397، صفحه 83-120

نرگس افروز؛ احمد علی جعفری


2. معرفی و بررسی رسالۀ‌ انسان‌نامۀ سید محمد نوربخش

دوره 2، شماره 6، زمستان 1396، صفحه 105-128

نرگس افروز؛ علی اصغر حلبی