کلیدواژه‌ها = دیوان
تعداد مقالات: 6
2. بر خوانِ عطار (نقد و بررسی تصحیحی دیگر از دیوان عطار نیشابوری)

دوره 3، شماره 8، تابستان 1397، صفحه 25-46

هادی اکبرزاده؛ سیده فاطمه مجیدی


5. نقدی بر تصحیح دیوان سیف اسفرنگی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 77-97

علیرضا شانظری


6. مینای شیرازی و نسخ دیوان او

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 87-106

حسین مسجدی؛ فاطمه زمانی قورتانی