کلیدواژه‌ها = لیلی و مجنون
تعداد مقالات: 2
1. معرفی و بازنمایی ویژگی‌های سبکی نسخۀ خطی لیلی و مجنون صاعدای اصفهانی

دوره 4، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 37-65

بهاره ظریف عمارت ساز


2. معرفی و تحلیل انتقادی نسخۀ خطی لیلی و مجنون میرزا عصمت الله مخدوم

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 165-190

مهدی نوروز؛ بهاره ظریف عمارت ساز