کلیدواژه‌ها = تصحیح
تعداد مقالات: 22
3. معرفی نسخۀ‌ خطی لطایف الاسماء

دوره 5، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 107-127

10.30495/noskheh.2020.681226

بی بی معظمه حیدری؛ سیدمحمدباقر کمال الدینی عزآبادی؛ سید عباس طباطبایی


5. نسخه‌شناسی اشعار و شرح احوال صادق هجری تفرشی

دوره 4، شماره 11، شهریور 1398، صفحه 29-64

علی اکبر عطائی؛ عبدالرضا مدرس زاده؛ اصغر دادبه


6. ضرورت تصحیح دوبارۀ رسالة القدس و غلطات السالکین روزبهان بقلی

دوره 4، شماره 11، شهریور 1398، صفحه 92-118

غلامرضا خوش اقبال؛ محمدیوسف نیری


7. معرفی و بررسی نسخۀ خطی التوحید من نفس الرحمن شرف‌الدین علی یزدی

دوره 3، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 112-140

ناصر خراسانی؛ داود چوگانیان؛ غلامعلی آریا؛ علیرضا ابراهیم


8. معرفی و تصحیح نسخۀ خطی رساله‌ای در عرفان تألیف شیخ حیدر نجفی

دوره 3، شماره 9، آذر 1397، صفحه 121-144

الهام روستایی راد؛ مریم حسینی


9. بر خوانِ عطار (نقد و بررسی تصحیحی دیگر از دیوان عطار نیشابوری)

دوره 3، شماره 8، شهریور 1397، صفحه 25-46

هادی اکبرزاده؛ سیده فاطمه مجیدی


10. جُستاری در شرح حال و معرفی نُسَخ دیوان نظام شیرازی

دوره 3، شماره 8، شهریور 1397، صفحه 47-82

حافظ حاتمی؛ بهار الهیاری


11. معرفی و بررسی رسالۀ عین المعانی فی شرح اسماء الربانی

دوره 3، شماره 7، خرداد 1397، صفحه 1-26

احمدرضا یلمه ها؛ مهدیه ولی


12. تصحیح عباراتی از کتاب نگارستان عجایب و غرایب پیشاوری

دوره 3، شماره 7، خرداد 1397، صفحه 27-44

سید جواد مرتضایی؛ اکبر حیدریان


13. معرفی و متن‌شناسی نسخۀ خطی حدایق الانوار محمدصادق قومشمی

دوره 3، شماره 7، خرداد 1397، صفحه 149-176

مهین فرحمند؛ سید محمود سیدصادقی؛ شمس الحاجیه اردلانی


14. معرفی نسخۀ خطی تذکرة الشعرای محفوظ در کتابخانۀ وزیری یزد

دوره 2، شماره 6، اسفند 1396، صفحه 35-54

سیدمحمدباقر کمال الدینی عزآبادی؛ نجمه احمدی بغدادآبادی


16. تصحیح و بازخوانی عباراتی از جواهرنامۀ نظامی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 54-76

سید جواد مرتضایی؛ اکبر حیدریان


17. نقدی بر تصحیح دیوان سیف اسفرنگی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 77-97

علیرضا شانظری


18. ضرورت تصحیح مجدد حسنات العارفین داراشکوه

دوره 2، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 168-196

مریم حسینی؛ الهام روستایی راد


19. «به خرّم بهشت هدایت در آی»(معرّفی منظومۀ حماسی- تعلیمی خرّم بهشت اثر رضاقلی خان هدایت)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-28

محمد ابراهیم ایرج پور؛ فرشته افکار امیریون


20. تصحیح یک تصحیف در روضه‌الصفا میرخواند

دوره 1، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 93-102

مریم صالحی نیا؛ اکبر حیدریان


21. جُستاری در شرح احوال و بررسی دیوان قاضی نظام هروی

دوره 1، شماره 1، آبان 1395، صفحه 107-136

سید امیر جهادی؛ علی جهانشاهی افشار


22. رباعیات مندرج در سفینۀ مکتوب به سال 651 ق

دوره 1، شماره 1، آبان 1395، صفحه 137-164

مهرداد چترایی عزیزآبادی