کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های سبکی
تعداد مقالات: 5
1. معرفی و بازنمایی ویژگی‌های سبکی نسخۀ خطی لیلی و مجنون صاعدای اصفهانی

دوره 4، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 37-65

بهاره ظریف عمارت ساز


2. معرفی نسخه‌های خطی رساله‌های خواجه احمد کاسانی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1397، صفحه 83-111

الهام رستاد؛ زینب رحمانیان کوشککی


3. معرفی و بررسی دیوان ملاحسن حافی هروی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1397، صفحه 83-120

نرگس افروز؛ احمد علی جعفری


4. تحلیلی بر رویکرد سبکی نسخۀ خطی شرح محبت‌نامۀ جامی

دوره 3، شماره 7، بهار 1397، صفحه 125-148

فاطمه پهلوان شمسی؛ شهرزاد نیازی؛ مریم بلوری


5. معرفی و بررسی نسخۀ ‌خطی دیوان غزلیات عالِمی دارابجردی، شاعر قرن دهم هجری

دوره 2، شماره 6، زمستان 1396، صفحه 129-160

اعظم بازگیر الوار؛ محمود طاووسی؛ مریم امیر ارجمند؛ فاطمه امامی