کلیدواژه‌ها = یوسف و زلیخا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر رویکرد سبکی نسخۀ خطی شرح محبت‌نامۀ جامی

دوره 3، شماره 7، بهار 1397، صفحه 125-148

فاطمه پهلوان شمسی؛ شهرزاد نیازی؛ مریم بلوری