کلیدواژه‌ها = تصحیح متن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مکاتیب فارسی غزالی و اهمیت آن

دوره 3، شماره 9، پاییز 1397، صفحه 31-54

اصغر دادبه؛ پریا زواره ئیان


2. نظریۀ کلان‌مفهوم لیکاف و تأثیر آن بر کیفیت تصحیح متون (موردپژوهی: متون عرفانی)

دوره 3، شماره 8، تابستان 1397، صفحه 83-106

محمدباقر شهرامی؛ شمس الله غلامی؛ نصرالله پورمحمدی املشی


شماره‌های پیشین نشریه