کلیدواژه‌ها = نسخۀ خطی
تعداد مقالات: 26
1. ضرورت تصحیح دوبارۀ رسالة القدس و غلطات السالکین روزبهان بقلی

دوره 4، شماره 11، بهار 1398، صفحه 92-118

غلامرضا خوش اقبال؛ محمدیوسف نیری


2. معرفی نسخۀ خطی المجامع الصوفیه و المراهص العلویه

دوره 4، شماره 11، بهار 1398، صفحه 65-91

سیما حاتمی نیا؛ مریم محمودی؛ احمدرضا یلمه ها


3. بررسی و تحلیل نسخۀ خطی اصول الفصول فی حصول الوصول

دوره 3، شماره 10، زمستان 1397، صفحه 141-171

سعید عابدینی؛ عزیزاله توکلی کافی آباد؛ محمود صادق زاده


4. معرفی نسخۀ خطی مجمع‌الشعرا و شاعران ناشناختۀ آن

دوره 3، شماره 10، زمستان 1397، صفحه 27-53

لیلا باقری؛ قربانعلی ابراهیمی؛ مرتضی رشیدی آشجردی


5. معرفی و بررسی نسخۀ خطی التوحید من نفس الرحمن شرف‌الدین علی یزدی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1397، صفحه 112-140

ناصر خراسانی؛ داود چوگانیان؛ غلامعلی آریا؛ علیرضا ابراهیم


6. معرفی و بررسی دیوان ملاحسن حافی هروی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1397، صفحه 83-120

نرگس افروز؛ احمد علی جعفری


7. معرفی و تصحیح نسخۀ خطی رساله‌ای در عرفان تألیف شیخ حیدر نجفی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1397، صفحه 121-144

الهام روستایی راد؛ مریم حسینی


8. شرح حال و معرفی دیوان اشعار محزون

دوره 3، شماره 8، تابستان 1397، صفحه 1-24

حسین آقاحسینی؛ پروانه وصال


9. معرفی و تحلیل ساختاری نسخۀ خطی منظومۀ ناهید و اختر

دوره 3، شماره 8، تابستان 1397، صفحه 133-154

سودابه بخشایی؛ زرین تاج واردی


10. جُستاری در شرح حال و معرفی نُسَخ دیوان نظام شیرازی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1397، صفحه 47-82

حافظ حاتمی؛ بهار الهیاری


11. معرفی و بررسی رسالۀ عین المعانی فی شرح اسماء الربانی

دوره 3، شماره 7، بهار 1397، صفحه 1-26

احمدرضا یلمه ها؛ مهدیه ولی


12. معرفی رسالۀ دواءالمساکین

دوره 3، شماره 7، بهار 1397، صفحه 73-92

حسین مسجدی؛ سیده مرضیه رضائی


13. معرفی و متن‌شناسی نسخۀ خطی حدایق الانوار محمدصادق قومشمی

دوره 3، شماره 7، بهار 1397، صفحه 149-176

مهین فرحمند؛ سید محمود سیدصادقی؛ شمس الحاجیه اردلانی


14. معرفی نسخۀ خطی تذکرة الشعرای محفوظ در کتابخانۀ وزیری یزد

دوره 2، شماره 6، زمستان 1396، صفحه 35-54

سیدمحمدباقر کمال الدینی عزآبادی؛ نجمه احمدی بغدادآبادی


15. معرفی و بررسی رسالۀ‌ انسان‌نامۀ سید محمد نوربخش

دوره 2، شماره 6، زمستان 1396، صفحه 105-128

نرگس افروز؛ علی اصغر حلبی


16. نقد منابع هندی در معرفی نُسخ خطی مثنوی سراپای مهری

دوره 2، شماره 6، زمستان 1396، صفحه 161-180

بهمن علامی؛ محمد حکیم آذر؛ اصغر رضاپوریان


17. جستاری در شرح احوال و بررسی دیوان فنای خویی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1396، صفحه 85-104

شهریار حسن زاده


18. معرفی و بررسی نسخۀ ‌خطی دیوان غزلیات عالِمی دارابجردی، شاعر قرن دهم هجری

دوره 2، شماره 6، زمستان 1396، صفحه 129-160

اعظم بازگیر الوار؛ محمود طاووسی؛ مریم امیر ارجمند؛ فاطمه امامی


19. معرفی و بازشناسی نسخۀ خطی مثنوی بهرام و بهروز از وقار شیرازی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1396، صفحه 150-178

مهدی نوروز؛ رضا جلیلی


22. ضرورت تصحیح مجدد حسنات العارفین داراشکوه

دوره 2، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 168-196

مریم حسینی؛ الهام روستایی راد


23. شرح احوال و بررسی نسب‌نامۀ میر والهی قمی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 127-167

قاسم سالاری؛ فاطمه شکیب فرد


24. معرفی و بررسی «مجمع الافکار» اثر محمد حکیم هندی

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 133-156

قربانعلی ابراهیمی


25. «به خرّم بهشت هدایت در آی»(معرّفی منظومۀ حماسی- تعلیمی خرّم بهشت اثر رضاقلی خان هدایت)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-28

محمد ابراهیم ایرج پور؛ فرشته افکار امیریون