کلیدواژه‌ها = نسخۀ خطی
تعداد مقالات: 33
2. بررسی و تحلیل نسخۀ خطی «طب منظوم» اثر عبدالکریم اعرج متخلص به عجزی

دوره 5، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 1-26

10.30495/noskheh.2020.678258

مریم کمالوند؛ احمدرضا یلمه ها؛ مریم محمودی


4. معرفی نسخۀ خطی الانوار فی کشف الاسرار روزبهان بقلی

دوره 5، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 80-106

10.30495/noskheh.2020.679940

غلامرضا خوش اقبال؛ قاسم کاکایی


7. بررسی نسخۀ خطی دیوان میرزا محمّد حسین شریفی شیرازی با رویکرد سطح فکری

دوره 4، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 99-142

معصومه کیان؛ شهین اوجاق علیزاده؛ مهدی ماحوزی؛ فاطمه امامی


8. معرفی نسخۀ خطی المجامع الصوفیه و المراهص العلویه

دوره 4، شماره 11، شهریور 1398، صفحه 65-91

سیما حاتمی نیا؛ مریم محمودی؛ احمدرضا یلمه ها


9. ضرورت تصحیح دوبارۀ رسالة القدس و غلطات السالکین روزبهان بقلی

دوره 4، شماره 11، شهریور 1398، صفحه 92-118

غلامرضا خوش اقبال؛ محمدیوسف نیری


10. معرفی نسخۀ خطی مجمع‌الشعرا و شاعران ناشناختۀ آن

دوره 3، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 27-53

لیلا باقری؛ قربانعلی ابراهیمی؛ مرتضی رشیدی آشجردی


11. معرفی و بررسی نسخۀ خطی التوحید من نفس الرحمن شرف‌الدین علی یزدی

دوره 3، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 112-140

ناصر خراسانی؛ داود چوگانیان؛ غلامعلی آریا؛ علیرضا ابراهیم


12. بررسی و تحلیل نسخۀ خطی اصول الفصول فی حصول الوصول

دوره 3، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 141-171

سعید عابدینی؛ عزیزاله توکلی کافی آباد؛ محمود صادق زاده


13. معرفی و بررسی دیوان ملاحسن حافی هروی

دوره 3، شماره 9، آذر 1397، صفحه 83-120

نرگس افروز؛ احمد علی جعفری


14. معرفی و تصحیح نسخۀ خطی رساله‌ای در عرفان تألیف شیخ حیدر نجفی

دوره 3، شماره 9، آذر 1397، صفحه 121-144

الهام روستایی راد؛ مریم حسینی


15. شرح حال و معرفی دیوان اشعار محزون

دوره 3، شماره 8، شهریور 1397، صفحه 1-24

حسین آقاحسینی؛ پروانه وصال


16. جُستاری در شرح حال و معرفی نُسَخ دیوان نظام شیرازی

دوره 3، شماره 8، شهریور 1397، صفحه 47-82

حافظ حاتمی؛ بهار الهیاری


17. معرفی و تحلیل ساختاری نسخۀ خطی منظومۀ ناهید و اختر

دوره 3، شماره 8، شهریور 1397، صفحه 133-154

سودابه بخشایی؛ زرین تاج واردی


18. معرفی و بررسی رسالۀ عین المعانی فی شرح اسماء الربانی

دوره 3، شماره 7، خرداد 1397، صفحه 1-26

احمدرضا یلمه ها؛ مهدیه ولی


19. معرفی رسالۀ دواءالمساکین

دوره 3، شماره 7، خرداد 1397، صفحه 73-92

حسین مسجدی؛ سیده مرضیه رضائی


20. معرفی و متن‌شناسی نسخۀ خطی حدایق الانوار محمدصادق قومشمی

دوره 3، شماره 7، خرداد 1397، صفحه 149-176

مهین فرحمند؛ سید محمود سیدصادقی؛ شمس الحاجیه اردلانی


21. معرفی نسخۀ خطی تذکرة الشعرای محفوظ در کتابخانۀ وزیری یزد

دوره 2، شماره 6، اسفند 1396، صفحه 35-54

سیدمحمدباقر کمال الدینی عزآبادی؛ نجمه احمدی بغدادآبادی


22. جستاری در شرح احوال و بررسی دیوان فنای خویی

دوره 2، شماره 6، اسفند 1396، صفحه 85-104

شهریار حسن زاده


23. معرفی و بررسی رسالۀ‌ انسان‌نامۀ سید محمد نوربخش

دوره 2، شماره 6، اسفند 1396، صفحه 105-128

نرگس افروز؛ علی اصغر حلبی


24. معرفی و بررسی نسخۀ ‌خطی دیوان غزلیات عالِمی دارابجردی، شاعر قرن دهم هجری

دوره 2، شماره 6، اسفند 1396، صفحه 129-160

اعظم بازگیر الوار؛ محمود طاووسی؛ مریم امیر ارجمند؛ فاطمه امامی


25. نقد منابع هندی در معرفی نُسخ خطی مثنوی سراپای مهری

دوره 2، شماره 6، اسفند 1396، صفحه 161-180

بهمن علامی؛ محمد حکیم آذر؛ اصغر رضاپوریان