کلیدواژه‌ها = نسخۀ خطی
تعداد مقالات: 21
1. معرفی و بررسی دیوان ملاحسن حافی هروی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1397، صفحه 23-60

نرگس افروز؛ احمد علی جعفری


2. معرفی و تصحیح نسخۀ خطی رساله‌ای در عرفان تألیف شیخ حیدر نجفی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1397، صفحه 61-83

الهام روستایی راد؛ مریم حسینی


3. شرح حال و معرفی دیوان اشعار محزون

دوره 3، شماره 8، تابستان 1397، صفحه 1-24

حسین آقاحسینی؛ پروانه وصال


4. جُستاری در شرح حال و معرفی نُسَخ دیوان نظام شیرازی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1397، صفحه 47-82

حافظ حاتمی؛ بهار الهیاری


5. معرفی و تحلیل ساختاری نسخۀ خطی منظومۀ ناهید و اختر

دوره 3، شماره 8، تابستان 1397، صفحه 133-154

سودابه بخشایی؛ زرین تاج واردی


6. معرفی رسالۀ دواءالمساکین

دوره 3، شماره 7، بهار 1397، صفحه 73-92

حسین مسجدی؛ سیده مرضیه رضائی


7. معرفی و متن‌شناسی نسخۀ خطی حدایق الانوار محمدصادق قومشمی

دوره 3، شماره 7، بهار 1397، صفحه 149-176

مهین فرحمند؛ سید محمود سیدصادقی؛ شمس الحاجیه اردلانی


8. معرفی و بررسی رسالۀ عین المعانی فی شرح اسماء الربانی

دوره 3، شماره 7، بهار 1397، صفحه 1-26

احمدرضا یلمه ها؛ مهدیه ولی


9. معرفی نسخۀ خطی تذکرة الشعرای محفوظ در کتابخانۀ وزیری یزد

دوره 2، شماره 6، زمستان 1396، صفحه 35-54

سیدمحمدباقر کمال الدینی عزآبادی؛ نجمه احمدی بغدادآبادی


10. جستاری در شرح احوال و بررسی دیوان فنای خویی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1396، صفحه 85-104

شهریار حسن زاده


11. نقد منابع هندی در معرفی نُسخ خطی مثنوی سراپای مهری

دوره 2، شماره 6، زمستان 1396، صفحه 161-180

بهمن علامی؛ محمد حکیم آذر؛ اصغر رضاپوریان


12. معرفی و بررسی نسخۀ ‌خطی دیوان غزلیات عالِمی دارابجردی، شاعر قرن دهم هجری

دوره 2، شماره 6، زمستان 1396، صفحه 129-160

اعظم بازگیر الوار؛ محمود طاووسی؛ مریم امیر ارجمند؛ فاطمه امامی


13. معرفی و بررسی رسالۀ‌ انسان‌نامۀ سید محمد نوربخش

دوره 2، شماره 6، زمستان 1396، صفحه 105-128

نرگس افروز؛ علی اصغر حلبی


14. معرفی و بازشناسی نسخۀ خطی مثنوی بهرام و بهروز از وقار شیرازی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1396، صفحه 150-178

مهدی نوروز؛ رضا جلیلی


17. شرح احوال و بررسی نسب‌نامۀ میر والهی قمی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 127-167

قاسم سالاری؛ فاطمه شکیب فرد


18. ضرورت تصحیح مجدد حسنات العارفین داراشکوه

دوره 2، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 168-196

مریم حسینی؛ الهام روستایی راد


19. معرفی و بررسی «مجمع الافکار» اثر محمد حکیم هندی

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 133-156

قربانعلی ابراهیمی


20. «به خرّم بهشت هدایت در آی»(معرّفی منظومۀ حماسی- تعلیمی خرّم بهشت اثر رضاقلی خان هدایت)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-28

محمد ابراهیم ایرج پور؛ فرشته افکار امیریون


21. رباعیات مندرج در سفینۀ مکتوب به سال 651 ق

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 137-164

مهرداد چترایی عزیزآبادی


شماره‌های پیشین نشریه