کلیدواژه‌ها = رضاقلی خان هدایت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل نسخۀ خطی اصول الفصول فی حصول الوصول

دوره 3، شماره 10، زمستان 1397، صفحه 141-171

سعید عابدینی؛ عزیزاله توکلی کافی آباد؛ محمود صادق زاده


2. «به خرّم بهشت هدایت در آی»(معرّفی منظومۀ حماسی- تعلیمی خرّم بهشت اثر رضاقلی خان هدایت)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-28

محمد ابراهیم ایرج پور؛ فرشته افکار امیریون