کلیدواژه‌ها = تصحیح قیاسی
تعداد مقالات: 1
1. معرفی و بررسی نسخۀ ‌خطی دیوان غزلیات عالِمی دارابجردی، شاعر قرن دهم هجری

دوره 2، شماره 6، زمستان 1396، صفحه 129-160

اعظم بازگیر الوار؛ محمود طاووسی؛ مریم امیر ارجمند؛ فاطمه امامی