کلیدواژه‌ها = منظومه‌های طبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل نسخۀ خطی «طب منظوم» اثر عبدالکریم اعرج متخلص به عجزی

دوره 5، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-26

مریم کمالوند؛ احمدرضا یلمه ها؛ مریم محمودی