کلیدواژه‌ها = طبیبان شاعر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل نسخۀ خطی «طب منظوم» اثر عبدالکریم اعرج متخلص به عجزی

دوره 5، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-26

10.30495/noskheh.2020.678258

مریم کمالوند؛ احمدرضا یلمه ها؛ مریم محمودی