تعداد مقالات: 84

51. معرفی و بررسی نسخۀ ‌خطی دیوان غزلیات عالِمی دارابجردی، شاعر قرن دهم هجری

دوره 2، شماره 6، زمستان 1396، صفحه 129-160

اعظم بازگیر الوار؛ محمود طاووسی؛ مریم امیر ارجمند؛ فاطمه امامی


52. معرفی و تحلیل ساختاری نسخۀ خطی منظومۀ ناهید و اختر

دوره 3، شماره 8، تابستان 1397، صفحه 133-154

سودابه بخشایی؛ زرین تاج واردی


53. رباعیات مندرج در سفینۀ مکتوب به سال 651 ق

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 137-164

مهرداد چترایی عزیزآبادی


55. نقد، بررسی و معرفی منظومه خطی «طوبی»

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 157-182

حمیدرضا قانونی؛ الهام پهلوان صباغ


56. بررسی و معرفی تذکره‌های خطی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 5، پاییز 1396، صفحه 179-203

سید فرشید سادات‌شریفی؛ علی‌اکبر صفی‌پور


58. معرفی و متن‌شناسی نسخۀ خطی حدایق الانوار محمدصادق قومشمی

دوره 3، شماره 7، بهار 1397، صفحه 149-176

مهین فرحمند؛ سید محمود سیدصادقی؛ شمس الحاجیه اردلانی


59. تأملی بر نسخ خطی آثار سعدالدین احمد انصاری

دوره 3، شماره 8، تابستان 1397، صفحه 155-176

پرویز صفرعلی؛ علی زمانی علویجه؛ فاطمه کوپا؛ فاطمه معین الدینی


60. نقد منابع هندی در معرفی نُسخ خطی مثنوی سراپای مهری

دوره 2، شماره 6، زمستان 1396، صفحه 161-180

بهمن علامی؛ محمد حکیم آذر؛ اصغر رضاپوریان


61. معرفی و تحلیل انتقادی نسخۀ خطی لیلی و مجنون میرزا عصمت الله مخدوم

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 165-190

مهدی نوروز؛ بهاره ظریف عمارت ساز


62. ضرورت تصحیح مجدد حسنات العارفین داراشکوه

دوره 2، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 168-196

مریم حسینی؛ الهام روستایی راد


63. شرح احوال و بررسی دیوان شعاعی قاجار

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 183-212

یوسف نیک روز؛ زهرا جلیلی؛ حسین عطریان


66. وصایای وفا؛ فرزندنامه‌ای ناشناخته متعلق به دورۀ قاجار

دوره 4، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-28

صبا جلیلی جشن آبادی


67. بررسی سبک‌شناسی لایه‌ای دیوان حسن آتشی و معرفی نسخ خطی آن

دوره 4، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-36

هاجر علیپور؛ مهدی فاموری؛ محمدهادی خالق زاده


68. بررسی و تحلیل نسخۀ خطی «طب منظوم» اثر عبدالکریم اعرج متخلص به عجزی

دوره 5، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-26

مریم کمالوند؛ احمدرضا یلمه ها؛ مریم محمودی


69. بررسی نسخ خطی لطایف نفیسیه و نقد و تحلیل سبک شناسی آن ها

دوره 5، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 27-52

محمد رنجبر خرم مکانی؛ مهدی فاموری؛ جلیل نظری


70. نسخه‌شناسی اشعار و شرح احوال صادق هجری تفرشی

دوره 4، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-64

علی اکبر عطائی؛ عبدالرضا مدرس زاده؛ اصغر دادبه


71. معرفی و بازنمایی ویژگی‌های سبکی نسخۀ خطی لیلی و مجنون صاعدای اصفهانی

دوره 4، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 37-65

بهاره ظریف عمارت ساز


73. معرفی نسخ خطی «غُررِ دُرر» حسینی سمرقندی (زنده در قرن پنجم هجری قمری)

دوره 3، شماره 10، زمستان 1397، صفحه 54-82

حسین پورشریف؛ رضا فهیمی؛ منیژه فلاحی


74. معرفی نسخۀ خطی المجامع الصوفیه و المراهص العلویه

دوره 4، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-91

سیما حاتمی نیا؛ مریم محمودی؛ احمدرضا یلمه ها


75. نسخه‌ای تازه‌یافته از محب و محبوب (بازخوانی نسخۀ چاپ‌شده)

دوره 4، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 66-98

احمدرضا یلمه ها