دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 1-170 
2. معرفی نسخۀ خطی مجمع‌الشعرا و شاعران ناشناختۀ آن

صفحه 27-53

لیلا باقری؛ قربانعلی ابراهیمی؛ مرتضی رشیدی آشجردی


5. معرفی و بررسی نسخۀ خطی التوحید من نفس الرحمن شرف‌الدین علی یزدی

صفحه 112-140

ناصر خراسانی؛ داود چوگانیان؛ غلامعلی آریا؛ علیرضا ابراهیم


6. بررسی و تحلیل نسخۀ خطی اصول الفصول فی حصول الوصول

صفحه 141-171

سعید عابدینی؛ عزیزاله توکلی کافی آباد؛ محمود صادق زاده