دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، آذر 1396، صفحه 1-180 
1. معرفی نسخۀ خطی مطلع الانوار جوزای نطنزی و سبک‌شناسی آن

صفحه 1-26

سید جعفر حمیدی؛ سید محمود سید صادقی؛ حاتم سلیمانی


2. معرفی و تحلیل دستنویس منظومۀ وامق و عذرا سرودۀ اسیری

صفحه 27-65

علیرضا قوجه زاده؛ صدیقه جایروند؛ معصومه خدادادی مهاباد