اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسندگان مقالات باید متعهد شوند مقاله ارسالی به مجله  برای هیچ مجله یا همایشی ارسال نگردیده است. لطفا اصول اخلاقی انتشار مقاله را از لینک زیر دریافت و به دقت مطالعه فرمایید:

اخلاق در انتشار مقاله