نویسنده = مهدی نوروز
تعداد مقالات: 1
1. معرفی و تحلیل انتقادی نسخۀ خطی لیلی و مجنون میرزا عصمت الله مخدوم

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 165-190

مهدی نوروز؛ بهاره ظریف عمارت ساز