نویسنده = علی‌اکبر صفی‌پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و معرفی تذکره‌های خطی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 5، پاییز 1396، صفحه 179-203

سید فرشید سادات‌شریفی؛ علی‌اکبر صفی‌پور