نویسنده = حسین پورشریف
تعداد مقالات: 1
1. معرفی نسخ خطی «غُررِ دُرر» حسینی سمرقندی (زنده در قرن پنجم هجری قمری)

دوره 3، شماره 10، زمستان 1397، صفحه 54-82

حسین پورشریف؛ رضا فهیمی؛ منیژه فلاحی