کلیدواژه‌ها = نسخه خطی
تعداد مقالات: 6
1. معرفی نسخة خطی عروض و قافیه «حلیة‏الشاعر» تألیف ابراهیم بن مالک دیلمی متخلص به صغیری

دوره 5، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-34

احمدرضا یلمه ها؛ هاله اژدرنژاد


2. معرفی نسخۀ‌ خطی لطایف الاسماء

دوره 5، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 107-127

بی بی معظمه حیدری؛ سیدمحمدباقر کمال الدینی عزآبادی؛ سید عباس طباطبایی


3. نقد، بررسی و معرفی منظومه خطی «طوبی»

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 157-182

حمیدرضا قانونی؛ الهام پهلوان صباغ


4. شرح احوال و بررسی دیوان شعاعی قاجار

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 183-212

یوسف نیک روز؛ زهرا جلیلی؛ حسین عطریان


6. جُستاری در شرح احوال و بررسی دیوان قاضی نظام هروی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 107-136

سید امیر جهادی؛ علی جهانشاهی افشار