کلیدواژه‌ها = نقد
تعداد مقالات: 2
1. حدیث مکرّرِ نقد تصحیح ‏های ترجمۀ رسالۀ قشیریّه

دوره 5، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 113-137

10.30495/noskheh.2021.686824

اعظم سیامک؛ زهره نجفی؛ رافضه کرمان پور


2. شرح احوال کشوری و نقد تصحیح دیوان فارسی او

دوره 3، شماره 7، بهار 1397، صفحه 45-72

احمد احمدی؛ لطفعلی برقی