کلیدواژه‌ها = زیبایی
تعداد مقالات: 1
1. نقش زیبایی شناسی در گزینش نسخه‌های شاهنامة فردوسی

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 23-62

احمد گلی؛ فاطمه معنوی