کلیدواژه‌ها = تصحیح متن
تعداد مقالات: 4
1. تصحیحاتی در دیوان فارسی فضولی بغدادی

دوره 5، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 94-112

10.30495/noskheh.2021.686808

احمد احمدی؛ لطفعلی برقی


2. معرفی نسخ خطی «غُررِ دُرر» حسینی سمرقندی (زنده در قرن پنجم هجری قمری)

دوره 3، شماره 10، زمستان 1397، صفحه 54-82

حسین پورشریف؛ رضا فهیمی؛ منیژه فلاحی


3. بررسی مکاتیب فارسی غزالی و اهمیت آن

دوره 3، شماره 9، پاییز 1397، صفحه 31-54

اصغر دادبه؛ پریا زواره ئیان


4. نظریۀ کلان‌مفهوم لیکاف و تأثیر آن بر کیفیت تصحیح متون (موردپژوهی: متون عرفانی)

دوره 3، شماره 8، تابستان 1397، صفحه 83-106

محمدباقر شهرامی؛ شمس الله غلامی؛ نصرالله پورمحمدی املشی