کلیدواژه‌ها = نسخة خطی
تعداد مقالات: 4
3. سبک شناسی دیوان مهری عرب و معرّفی نسخ خطی این دیوان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 33-56

محمد حکیم آذر؛ بهمن علامی


4. مینای شیرازی و نسخ دیوان او

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 87-106

حسین مسجدی؛ فاطمه زمانی قورتانی