کلیدواژه‌ها = خالص اصفهانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل نسخۀ خطّی دیوان خالص اصفهانی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 57-86

آسیه ذبیح نیا عمران؛ نیرالسادات ابطحی