کلیدواژه‌ها = نشانه شناسی
تعداد مقالات: 1
1. نقطه گذاری، نگاره ها و نشانه ها در نسخه خطی «ترجمه فارسی تورات»(747 هـ. ق.)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 29-56

محسن محمدی فشارکی؛ فاطمه قیومیان محمدی