دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. نگاهی به مثنوی «سلم‌الجنان» اکبرعلی‌خان متخلص به جاوید

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

10.30495/noskheh.2021.686830

نگار حیدری؛ احمدرضا یلمه ها؛ مریم محمودی